Image by Markus Winkler

ייעוץ פנסיוני

מסלול "רישיונות פנסיוניים" ממוקד בהשגת אחד מ שלושת הרישיונות: "יועץ פנסיוני", "סוכן ביטוח פנסיוני", "סוכן שיווק פנסיוני" של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומורכב משלושה קורסים שמטרתם להכין את המשתתפים לבחינות ההסמכה. 

רקע

ייעוץ פנסיוני הינו אחד מתחומי העיסוק המבוקשים בשוק. הצורך בשירותים אלו עולה עם השנים בשל מגוון אפיקי ההשקעה הקיימים והעליה במודעות לחשיבות "רשת הביטחון" הפנסיונית. כיועץ או סוכן יכול לעבוד באופן עצמאי או כשכיר בחברות מובילות וכן בבנקים.

תעסוקה כיועץ או סוכן פנסיוני מאופיינת ביציבות שנובעת מכך שהכנסתו של היועץ/סוכן  מתבססת על קהל לקוחות קבוע שמייצר הכנסה קבועה הולכת וגדלה.

הקורסים המרכזיים במסלול

המסלול כולל שלושה קורסים שמטרתם הכנה לבחינות הרשות לניירות הערך. כלל התכנים מבוססים על נושאי הבחינות:

 • יסודות הביטוח (50 שעות לימוד אקדמיות) - הקורס משלב תרגולים, עבודה אישית ומבוסס חומרי עזר

 • מקצועית א' (170 שעות לימוד אקדמיות) - קורס זה מהווה בסיס לקבלת רישיון עיסוק במקצועות יעוץ השקעות, שיווק השקעות, ניהול תיקי השקעות, סוכן ביטוח, ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני.

 • גמר פנסיוני (100 שעות לימוד אקדמיות) - קורס שנועד להכין את התלמידים לקראת המבחן של המפקח על הביטוח.

כחלק מהדרישות קבלת הרישיון נדרשות בחינות בכלכלה, מימון וסטטיסטיקה וחשבונאות. בעלי תואר בכלכלה, מנע"ס, בנקאות וחשבונאות פטורים מהבחינות הללו. 

ייחוד התוכנית

 • כלל הקורסים מתקיימים בקמפוס באר שבע של אוניברסיטת בן-גוריון על ידי מרצים בעלי ניסיון רב בהכנה לבחינות של הרשות לניירות ערך. 

 • למשתתפים תהיה אפשרות לקחת חלק במפגשים באופן מקוון, בנוסף, השיעורים יוקלטו ותהיה נגישות למשתתפים להגיע לתכנים ללא עלות. 

 • לקראת המבחנים מתבצעים מרתונים. משתתף שלא יצליח לעבור את הבחינה יהיה זכאי לקחת חלק במרתון הבא שיתקיים ללא עלות. 

כללי

עלות הקורסים

עלות רגילה

העלות לשלושת הקורסים 8,000 ש"ח. ניתן גם לבחור לקחת חלק בקורסים בודדים, להלן העלויות במקרה זה:  

 1. יסודות הביטוח  - 1,500

 2. מקצועית א' - 4,800

 3. גמר פנסיוני - 2,500

עלות לסטודנטים / בוגרי הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

העלות לשלושת הקורסים 7,700 ש"ח. ניתן גם לבחור לקחת חלק בקורסים בודדים, להלן העלויות במקרה זה:  

 1. יסודות הביטוח  - 1,500

 2. מקצועית א' - 4,500

 3. גמר פנסיוני - 2,300

מועדים מרכזיים

קורס מקצועית א'

הקורס ייפתח בחודש אפריל 2021 ויתקיים אחת לשבוע. החל מחודש ספטמבר יחלו מרתונים וימים מרוכזים כהכנה לבחינה. 

קורס יסודות הביטוח

הקורס ייפתח בחודש מאי 2021 ויתקיים אחת לשבוע. לקראת המבחן יתקיימו מרתונים וימים מרוכזים. 

הקורסים יתקיימו בימי ד' ו-ה' בין השעות 17:00 עד 20:00 

מנהלת אקדמית של המסלול

ד"ר דנה נייער

מרצים

 • יסודות הביטוח  -

 • מקצועית א' - 

 • גמר פנסיוני -

 

דגשים 

 • פתיחת הקורס מותנה בכמות משתתפים

 • המשתתפים המשתלבים בתכנית צריכים לסיים את בחינות היסוד (סטטיסטיקה ומימון, כלכלה, חשבונאות) או לקבל פטור. צוות המרכז להכשרת מנהלים ישמח לסייע ולהכווין את המשתתפים בהקשר זה.