Computer with Graph

אקטואריה וניהול סיכונים

תוכנית הלימודים באקטואריה וניהול סיכונים מכשירה את הלומדים בה לעולם הפיננסי והביטוחי כאחד. תוכנית יוקרתית זו הינה ייחודית בארץ בכך שהיא משלבת הן את תחום ניהול הסיכונים והן את תחום האקטואריה, ככלים משלימים ומפרים האחד את השני ושמה דגש על הידע המקצועי והפרקטי בתחומים אלו. 

רקע

התוכנית הלימודית שמה דגש על הידע המקצועי וההתמחותי ועל מתן כלים פרקטיים בתחומי ניהול הסיכונים והאקטואריה. התוכנית מכשירה  את בוגריה לעולם הפיננסים והביטוח לצד אחריות חברתית ומקנה להם כלים להיות בעלי השפעה בתחומם. התכנית מהווה קרקע לעבודה כאנליסטים, אקטוארים פיננסיים ומנהלי סיכונים בעלי ידע נרחב, עדכני ופרקטי. אנו מאמינים שהביקוש לשירותים של בוגרי התוכנית יהיה גבוה ובסיומה המשתתפים יוכלו להשתלב באחד מתחומים אלו ולמנף את עתידם.

התכנית משלבת לימודים ברמה אקדמית גבוהה ומוקפדת המניחים ידע קודם בסטטיסטיקה ובמימון. תכנית הלימודים מדגישה מצוינות בזמן הלימודים ודורשת מן הסטודנטים אחריות, התמדה ורצינות כדי להצליח בלימודים.

ייחוד התוכנית

  • מרצים בעלי ניסיון רב בהוראה ובעבודה מעשית בתחומים הנלמדים: אקטואריה, ניהול סיכונים, מימון. 

  • בוגרי התוכנית יקבלו ידע נרחב, עדכני ויישומי אשר יאפשר להם לשמש כמנתחי אקטואריה ומנהלי סיכונים וירכשו מקצוע מבוקש לחיים.

  • הלימודים מתקיימים כהרצאות, בשילוב תרגולים מעשיים וניתוח מקרים, בדגש על שילוב בין תיאוריה ופרקטיקה ורכישת מיומנויות תוך ניתוח ופתרון מקרי בוחן שונים המבוססים על פרקטיקה מעשית.

  • הלמידה תיעשה ברובה ב-zoom למעט 2 מפגשים פרונטליים במהלך הסמסטר (מפגש ראשון ומפגש אחרון).

כללי

ניהול אקדמי  

  • מנהל אקדמי ד"ר תומר שוּשי, מומחה בתחומי ניהול הסיכונים והאקטואריה המימונית

  למי התוכנית מיועדת?

  התכנית מיועדת לכל המעוניינים לרכוש מקצוע ותעסוקה בתחום ניהול הסיכונים והאקטואריה, כמנתחי ניהול סיכונים            ואקטואריה.

  היקף התוכנית

  • שלושה סמסטרים רצופים,​ 6-8 שעות אקדמיות למפגש, במשך כשנה

  • הלימודים בתכנית אקטואריה וניהול סיכונים נערכים בימי ראשון בשעות 14:00-19:00.​

 

למסיימי התוכנית בהצלחה תוענק תעודת גמר באקטואריה וניהול סיכונים מטעם אוניברסיטת בן גוריון בנגב.   

  דגשים 

  • פתיחת הקורס מותנה בכמות משתתפים

  • המשתתפים המשתלבים בתכנית נדרשים לידע קודם בסטטיסטיקה והסתברות וביסודות המימון, לרשימת הנושאים.