Stocks

ניהול תיקי השקעות

מסלול "ניהול תיקי השקעות" הינו קורס ממוקד השגת רישיון "מנהל תיקי השקעות" של הרשות לניירות ערך ומורכב משלושה קורסים שמטרתם להכין את המשתתפים לבחינות ההסמכה של הרשות. 

רקע

עבודה בשוק ההון הינו תחום עיסוק מבוקש, רווחי, מעניין ורווי הזדמנויות. ניהול תיקי השקעות הינו אחד התפקידים היוקרתיים והמוערכים יותר בשל כך שמנהלי תיקי ההשקעות הינם בעלי הרשאה וסמכויות נרחבות לניהול הונם של הלקוחות ובכלל זה החלטות השקעה, תזמונם ועוד. זאת בניגוד לתפקידים אחרים בהם מתאפשר יעוץ בלבד.

הקורסים המרכזיים במסלול

המסלול כולל שלושה קורסים שמטרתם הכנה לבחינות הרשות לניירות הערך. כלל התכנים מבוססים על נושאי הבחינות:

 • קורס דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית (40 שעות לימוד אקדמיות) - הקורס משלב תרגולים, עבודה אישית ומבוסס חומרי עזר

 • מקצועית א' (170 שעות לימוד אקדמיות) - קורס זה מהווה בסיס לקבלת רישיון עיסוק במקצועות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ניהול תיקי השקעות, סוכן ביטוח, ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני.

 • מקצועית ב' (25 שעות לימוד אקדמיות) - קורס שנועד להכין את התלמידים לקראת המבחן שמאפשר קבלת רישיון לניהול תיקי השקעות.

כחלק מהדרישות קבלת הרישיון נדרשות בחינות בכלכלה, מימון וסטטיסטיקה וחשבונאות. בעלי תואר בכלכלה, מנע"ס, בנקאות וחשבונאות פטורים מהבחינות הללו. 

ייחוד התוכנית

 • כלל הקורסים מתקיימים בקמפוס באר שבע של אוניברסיטת בן-גוריון על ידי מרצים בעלי ניסיון רב בהכנה לבחינות של הרשות לניירות ערך. 

 • למשתתפים תהיה אפשרות לקחת חלק במפגשים באופן מקוון, בנוסף, השיעורים יוקלטו ותהיה נגישות למשתתפים להגיע לתכנים ללא עלות. 

 • לקראת המבחנים מתקיימים מרתונים. משתתף שלא יצליח לעבור את הבחינה יהיה זכאי לקחת חלק במרתון הבא שיתקיים ללא עלות. 

כללי

עלות הקורסים

עלות רגילה

העלות לשלושת הקורסים 6,700 ש"ח. ניתן גם לבחור לקחת חלק בקורסים בודדים, להלן העלויות במקרה זה:  

 1. קורס דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית  - 1,500

 2. מקצועית א' - 4,800

 3. מקצועית ב' - 700

עלות לסטודנטים / בוגרי הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

העלות לשלושת הקורסים 6,300 ש"ח. ניתן גם לבחור לקחת חלק בקורסים בודדים, להלן העלויות במקרה זה:  

 1. קורס דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית  - 1,500

 2. מקצועית א' - 4,500

 3. מקצועית ב' - 600

מועדים מרכזיים

קורס מקצועית א'

הקורס ייפתח בחודש אפריל 2021 ויתקיים אחת לשבוע. החל מחודש ספטמבר יחלו מרתונים וימים מרוכזים כהכנה לבחינה. 

קורס דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית

הקורס ייפתח בחודש מאי 2021 ויתקיים אחת לשבוע. לקראת המבחן יתקיים מרתון. 

שני הקורסים יתקיימו בימי ד' ו-ה' בין השעות 17:00 עד 20:00 

מנהלת אקדמית של המסלול

ד"ר דנה נייער

מרצים

 • קורס דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית  - ד"ר דנה נייער

 • מקצועית א' - מר חזי כהן

 • מקצועית ב' - מר חזי כהן

 

דגשים 

 • פתיחת הקורס מותנה בכמות משתתפים

 • המשתתפים המשתלבים בתכנית צריכים לסיים את בחינות היסוד (סטטיסטיקה ומימון, כלכלה, חשבונאות) או לקבל פטור. צוות המרכז להכשרת מנהלים ישמח לסייע ולהכווין את המשתתפים בהקשר זה.